Geodezja jest pojęciem zapoczątkowanym jeszcze w starożytnej Grecji przez samego Arystotelesa. Znaczy ona tyle co geo – Ziemia i daiso – będę dzielił. W tej właśnie formie przetrwała ona w zasadzie do dziś.Geodezja rozróżnia podział na 2 działy: geodezję niższą (ogólna, szczegółowa, miernictwo) – naukę o pomiarach wykonywanych na powierzchniach małych, o promieniu nie większym niż 15,6 km co obejmuje około 750 km², bez uwzględniania kulistości Ziemi a także geodezję wyższą – naukę o pomiarach wykonywanych na wielkich obszarach, o powierzchni ponad 750 km², uwzględniających kulistość Ziemi. Działy geodezji można też dzielić ze względy na rodzaje pomiarów: pomiary sytuacyjne (poziome) pomiary wysokościowe (pionowe); cel pomiarów: pomiary miejskie pomiary komunikacyjne, pomiary hydrograficzne, pomiary osnów, pomiary topograficzne, pomiary rolno-leśne (geodezja rolna, geodezja leśna), pomiary górnicze (geodezja górnicza), pomiary inwentaryzacyjne i realizacyjne (geodezja inżynieryjno-przemysłowa); stosowane metody: pomiary triangulacyjne, pomiary poligonowe, pomiary niwelacyjne, pomiary tachymetryczne; wykorzystywane narzędzia: pomiary busolowe, pomiary stolikowe, pomiary teodolitowe, pomiary GPS

Podobne artykuły

  • GeodezjaGeodezja Wśród bardzo wielu nauk akademickich, które mamy szansę poznawać każdego dnia wytężonej pracy oraz lektury a także oglądania telewizji i dokonywania poznania świata za pośrednictwem […]
  • Sposoby na budowę domuSposoby na budowę domu Wielu ludzi zastanawia się jak zbudować dom. Na stronach internetowych można dowiedzieć się, jak zbudować dom. Na stronach internetowych można dowiedzieć się jak zbudować dom, a także co […]
  • Wymiana drzwi we własnym domu.Wymiana drzwi we własnym domu. W trakcie używania przez wiele lat, drzwi wewnętrzne w naszych domach i mieszkaniach stają się poobijane, stare, czasem się wypaczają, skrzypią i przychodzi pora na decyzję o ich wymianie. […]
  • Geodezja i pomiary terenoweGeodezja i pomiary terenowe Geodezja to nauka zajmująca się ustaleniem wielkości danych terenów z uwzględnieniem bądź też nie kulistego kształtu naszej planety. Wynik prac geodetów to: mapy geograficzne, profile oraz […]
  • Czym jest geodezja?Czym jest geodezja? Przeciętny obywatel zasadniczo nie zastanawia się nad zagadnieniem, jakim jest geodezja. Przypominamy sobie o niej dopiero, kiedy kupujemy lub sprzedajemy działkę, kiedy zamierzamy […]
  • Dom przewoźny – zamiast przyczepy campingowejDom przewoźny – zamiast przyczepy campingowej Najbardziej znanym domem przewoźnym był wóz Drzymały. Drzymała wszedł do historii, gdy germański zaborca nie pozwolił mu postawić domu. Pomysłowy chłop zakupił więc wóz cyrkowy, w którym […]