Geodezja jest nauką dotyczącą wielkości i kształtu Ziemi. Osoby zajmujące się tą dziedzina nazywają się geodetami. Ich praca polega na robieniu pomiarów terenowych różnego typu służących do m.in. opracowywania map lub dzielenia terenów nieruchomości.Geodezja dotyczy również określania położenia danych punktów np. na mapie. Praca geodety może mieć również charakter prawny w sytuacji kiedy chodzi o rozgraniczenie nieruchomości. Nazwa „geodezja” pochodzi z języka starogreckiego: geo, czyli ziemia oraz daiso, czyli będę dzielił. Współczesna geodezja dzieli się na dwa rodzaje: niższą (dotyczy pomiarów wykonywanych na małych powierzchniach) oraz wyższą (dotyczy pomiarów wielkich obszarów i uwzględnia kulistość naszej planety). Pomiary geodezyjne dzielą się na pomiary sytuacyjne i wysokościowe. Wyróżnia się również różne cele i metody pomiarów jak: triangulacyjne, niwelacyjne i tachymetryczne. Geodezja to pomiary głównie miejskie, komunikacyjne, topograficzne i rolno-leśne.

Podobne artykuły

  • Materiały do budowy domuMateriały do budowy domu Dom w sensie budynku jest pierwszą podstawą do tego by stworzyć rodzinę gdyż jest to element, który ma wielkie znaczenie dla naszej rodziny. To właśnie dzięki temu obecnie mamy bardzo […]
  • Geodezja – pomiar wielkości terenówGeodezja – pomiar wielkości terenów Pojęcie „geodezja” to termin, który do języka został wprowadzony przez Arystotelesa. Współczesna geodezja rozdziela się na dwa typy na: niższą, która zajmuje się pomiarami mniejszych […]
  • Geodezja, czyli pomiary terenoweGeodezja, czyli pomiary terenowe Geodezja jest nauką zajmującą się ustaleniem wielkości danych terenów z uwzględnieniem bądź też bez uwzględnienia kulistego kształtu naszej planety. W sprawach uwzględniających pierwszą […]
  • Projekt a cena domuProjekt a cena domu Jeśli decydujemy się na budowę własnego domu, a chcemy zaoszczędzić warto zacząć od projektu. Nie chodzi oczywiście o sam koszt jego wykonania, chociaż i tu można poszukać o wiele tańszych […]
  • Geodezja a rodzaje wykonywanych pracGeodezja a rodzaje wykonywanych prac Geodezja zajmuje się krótko rzecz ujmując po prostu pomiarami terenowi. To jest bardzo ogólne wytłumaczenie, z którego wyróżnić można szereg prac. Szczegółowy zakres prac geodezyjnych, […]
  • Geodezja – zawód z przyszłościąGeodezja – zawód z przyszłością Geodezja jest kierunkiem studiów na większości politechnik oraz w Akademii Górniczo-Hutniczej. Są to studia ciężkie i trudne, wymagają wielu praktyk w terenie. Praca geodety nie należy do […]